Miliony na inwestycje poprawią komfort życia

2017-04-03 Wodociągi Chrzanowskie

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie przeznaczy w tym roku prawie 11 milionów zł na inwestycje i remonty. Systematyczna wymiana sieci wodociągowej, rozbudowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz modernizacja urządzeń, ujęć, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków – to najważniejsze zadania, jakie zostaną wykonane w gminach: Chrzanów, Trzebinia i Libiąż. W sumie na inwestycje zaplanowano 9,2 mln zł, natomiast prace remontowe pochłoną 1,7 mln zł.

Na obszarze działania RPWiK zostanie zmodernizowanych 12,7 km sieci wodociągowej. Najwięcej – 5,7 km w gminie Trzebinia, 3,6 km w gminie Chrzanów, natomiast w gminie Libiąż zostanie przebudowanych 3,4 km.

Dzięki tym inwestycjom poprawi się komfort życia mieszkańców gmin oraz dostępność sieci wodociągowej – mówi Tadeusz Arkit, prezes chrzanowskich wodociągów. I dodaje, że na wszystkie inwestycje związane z działalnością wodociągową zaplanowano w sumie 3,8 mln zł.

Obszerna lista remontów

Plan inwestycyjny zakłada również remonty i modernizacje w budynkach, zbiornikach i ujęciach wody należących do RPWiK. W tym roku najważniejszym zadaniem z tego zakresu jest modernizacja zbiornika wyrównawczego Płaza Siemota. Prace rozpoczną się w drugim kwartale roku, a kwota przewidziana na ten cel to 120 tys. zł. Z kolei w Trzebini, przy ul. Chrzanowskiej powstanie przepompownia wody –wartość tej inwestycji to 90 tys. zł. Prace modernizacyjne na kwotę 64 tys. zł zaplanowano także w stacji uzdatniania wody Trzebionka.

Równie szeroki zakres inwestycji przewidziano w zakresie kanalizacji. W trzech gminach zostanie zmodernizowanych w sumie ponad 2,1 km sieci kanalizacyjnej. Na ten cel przeznaczono 1,4 mln zł.

Wiele prac modernizacyjnych i remontowych zaplanowano również w obiektach oczyszczalni ścieków. Najważniejsze zadania na ten rok to m.in. przebudowa instalacji biogazowej w oczyszczalni ścieków w Chrzanowie (1,4 mln zł) czy wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w Libiążu przy ul. Sanitarnej.

Przebudowa instalacji biogazu obniży koszt eksploatacji oczyszczalni ścieków w Chrzanowie i sprawi, że na jej potrzeby produkowane będzie o wiele więcej zielonej energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie remontowany jest system napowietrzania reaktorów biologicznych wyposażonych w dwie dmuchawy promieniowe. Modernizacja istniejących dmuchaw, zdecydowanie przedłuży ich żywotność, a także zmniejszy o około 15 – 20% zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej do napowietrzania, które to jest najbardziej energochłonnym procesem. Planowana jest również zabudowa trzeciej nowoczesnej dmuchawy promieniowej, która dodatkowa obniży zużycie energii elektrycznej o kolejne 18%.
Powstanie ścieżka edukacyjna

Spółka nie zapomniała również o najmłodszych. Jeszcze w tym roku, w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie ma powstać ekologiczna ścieżka edukacyjna, czyli makieta obrazująca przebieg wody: od momentu ujęcia poprzez stacje uzdatniania, następnie wykorzystanie wody w gospodarstwie domowym, aż do odprowadzenia i oczyszczenia ścieków.

Warto dodać, że na działania inwestycje w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków zostanie wydane ponad 4 mln. zł.

Tak zaplanowaliśmy wszystkie prace, by nie były one uciążliwe dla korzystających z naszych usług,
Jestem przekonany, że mieszkańcy szybko odczują korzyści. Jeszcze lepsza jakość wody, mniejsze jej straty i ograniczenie liczby awarii to tylko niektóre z nich – podsumowuje Tadeusz Arkit.

***

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi dla ponad 100 000 mieszkańców gmin: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż. Odpowiada za kompleksowe usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W ciągu roku RPWiK dostarcza prawie 4,5 mln m3 wody oraz odprowadza ponad 3,7 mln m3 ścieków, które w 100% oczyszcza i odprowadza do odbiorników.

Długość sieci i przyłączy wodociągowych to 1 152 km, czyli tyle ile wynosi odległość z Chrzanowa do Paryża! Długość sieci i przyłączy kanalizacyjnych to 532,4 km.