Kto ma obowiązek badania wody na obecność bakterii legionella?

2023-08-30 Wodociągi Chrzanowskie

Obowiązek badania wody w zakresie bakterii z rodzaju Legionella nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych – potwierdził Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z prawodawstwem unijnym obowiązek badania ciepłej wody mają podmioty wykonujące działalność leczniczą lub zarządcy budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny. 

Jak zaznaczył rzecznik GIS Szymon Cienki obowiązek badania wody w zakresie bakterii z rodzaju legionella nie dotyczy przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych „z uwagi na fakt, że jest ona przenoszona przez systemy dystrybucji wody ciepłej, drogą inhalacyjną. Ma to więc wyraźny związek z wewnętrznymi systemami”.

Nie zmienia to faktu, że woda dostarczana przez Wodociągi Chrzanowskie jest na bieżąco monitorowana pod względem mikrobiologicznym.

Warto podkreślić, że Legioneloza nie przenosi się z człowieka na człowieka ani drogą pokarmową – tzn. nie jest dla nas niebezpieczna, gdy trafi do układu pokarmowego wraz z wypitą wodą. Bakteria stanowi zagrożenie jedynie w sytuacji dostania się do dróg oddechowych poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody.

Więcej: Kto i kiedy ma obowiązek badania wody na obecność bakterii legionella?