Kreatywne Warsztaty Recyklingowe w Trzebini dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku

2017-11-07 Wodociągi Chrzanowskie

21 listopada br. w Trzebini odbędą się jedne z czterech zaplanowanych warsztatów dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy Kreatywnych Warsztatów Recyklingowych będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę  z zakresu recyklingu, którego podstawą jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie zużycia surowców naturalnych, zmniejszenie ilości odpadów oraz ich właściwe ponowne zagospodarowanie. Warsztaty organizowane są w ramach projektu „(Eko)edukacja od przedszkola do seniora”, który Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” realizują przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Krakowie.