KOMUNIKAT WODOCIĄGÓW CHRZANOWSKICH WS SYTUACJI EPIDEMICZNEJ

2020-10-20 Wodociagi

Informujemy, że Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. w sposób ciągły i bezpieczny wykonują swoje podstawowe zadania w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia. Ze względu na charakter i specyfikę przedsiębiorstwa zarządzającego infrastrukturą krytyczną w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną, a przede wszystkim w trosce o  bezpieczeństwo mieszkańców, nadal obowiązują wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i surowy rygor sanitarny w sferze stosowania środków ochrony przez wszystkich pracowników spółki.

Jednocześnie utrzymane jest całkowite ograniczenie dostępu osób z zewnątrz do wszystkich obiektów Wodociągów Chrzanowskich oraz wizyt klientów w siedzibie spółki i w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Jagiellońskiej w Chrzanowie.
W obecnej sytuacji epidemicznej na naszym terenie koronawirus nie oszczędza również pracowników Wodociągów, w związku z tym liczymy na wyrozumiałość odbiorców usług, jeśli zdarzą się przypadki opóźnień przy załatwianiu spraw dotyczących rozpatrywania dokumentacji technicznej lub związanych z obiegiem korespondencji.

Przypominamy, że podstawową formą sprawnego załatwiania bieżących spraw jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, telefonów, faxu, jak również przez EBOK.

Przypominamy dane kontaktowe spółki :

Centrala: 32 624 13 60 i 32 624 13 70 71
Sekretariat: 32 623 32 32
Fax: 32 623 32 42
e- mailpoczta@wodociagi.chrzanowskie.pl 
               sekretariat@wodociagi.chrzanowskie.pl 

Dział Obsługi Klienta: 32 623 36 22
Pogotowie Techniczne: 32 623 25 55 oraz 994 (CAŁODOBOWO)

Pracownia Badania Wody: 32 627 61 31 wew. 50
Pracownia Badania Ścieków: 32 627 61 31 wew. 47

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (EBOK) dostępne jest pod adresem:
https://ebok.wodociagi.chrzanowskie.pl

Pisma do spółki przyjmowane są codziennie w godzinach pracy za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej ustawionej przy wejściu do siedziby spółki w Chrzanowie, ul. Jagiellońska 8.