KOMUNIKAT: Wodociągi „odmrażają” kolejną część usług

2020-05-25 Wodociągi Chrzanowskie

Pomimo utrzymującej się sytuacji epidemiologicznej oraz wynikających z niej ograniczeń bezpośredniego kontaktu z klientami, mając na uwadze potrzeby mieszkańców Chrzanowa, Libiąża i Trzebini związane z dostawami wody i odbiorem ścieków, od 25 maja br. Wodociągi Chrzanowskie wznawiają częściowo kolejny zakres działania.

Spółka zdecydowała o przywróceniu niektórych prac oraz świadczonych usług, przy zachowaniu rygorystycznych środków ostrożności i z zastosowaniem niezbędnych środków ochronnych.

Od 25 maja br. wznawiają pracę w terenie odczytywacze wodomierzy. Mieszkańcy mogą jednak wg własnego uznania korzystać też z możliwości przekazywania stanu licznika telefonicznie. Wodociągi zachęcają również do rejestrowania się i realizowania rozliczeń w systemie EBOK (Elektronicznego Biura Obsługi Klienta).

Wznowione zostają także usługi Wodociągów Chrzanowskich w zakresie: montowania wodomierzy, poboru i analizy próbek wody oraz ścieków przez laboratorium spółki, usługi związane z diagnostyką, inspekcją oraz czyszczeniem sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. 

Ze względu na charakter i specyfikę przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o  bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, nadal obowiązuje całkowite ograniczenie dostępu do obiektów Wodociągów Chrzanowskich oraz wizyt klientów w siedzibie spółki i Biurze Obsługi Klienta przy ul. Jagiellońskiej w Chrzanowie.

W celu załatwienia ww spraw, jak również innych spraw bieżących prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, faxu, EBOK, telefonów.

Centrala: 32 624 13 60 i 32 624 13 70 71
Sekretariat: 32 623 32 32
Fax: 32 623 32 42
Dział Obsługi Klienta: 32 623 36 22
e- mail: poczta@wodociagi.chrzanowskie.pl 
               sekretariat@wodociagi.chrzanowskie.pl 

Pracownia Badania Wody: 32 627 61 31 wew. 50
Pracownia Badania Ścieków: 32 627 61 31 wew. 47

Ponadto informujemy, że możliwe jest telefoniczne kontaktowanie się w godzinach popołudniowych na numery telefonów Pogotowia Technicznego 32 623 25 55 oraz 994.

Pisma do spółki przyjmowane są codziennie w godzinach pracy za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej ustawionej przy wejściu do siedziby spółki w Chrzanowie, ul. Jagiellońska 8.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod adresem:
https://ebok.wodociagi.chrzanowskie.pl