KOMUNIKAT: Wodociągi „odmrażają” część usług

2020-04-24 Wodociągi Chrzanowskie

Pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji epidemiologicznej oraz wynikających z niej ograniczeń bezpośredniego kontaktu z klientami, mając na uwadze potrzeby mieszkańców Chrzanowa, Libiąża i Trzebini związane z dostawami wody i odbiorem ścieków, od 27 kwietnia br. Wodociągi Chrzanowskie wznawiają częściowo zakres działania.

Nasza spółka zarządza systemem tzw.  “infrastruktury krytycznej”, która wymaga szczególnej dbałości o bezpieczeństwo – podkreśla prezes Tadeusz Arkit – z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z potrzeb mieszkańców, w tym związanych np. z budową i remontami domów, koniecznością zapewnienia gospodarstwom domowym dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dlatego decydujemy się na częściowe przywrócenie niektórych prac, oczywiście przy zachowaniu rygorystycznych środków ostrożności i z zastosowaniem niezbędnych środków ochronnych – dodaje.

Od poniedziałku 27 kwietnia br. wznowione zostaną działania spółki w zakresie:

– odbioru technicznego przyłączy,
– wykonania przyłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
– plombowania wodomierzy wody bezpowrotnie zużytej (do podlewania ogrodu).

 

Ze względu na charakter i specyfikę przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o  bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, nadal obowiązuje całkowite ograniczenie dostępu do obiektów Wodociągów Chrzanowskich oraz wizyt klientów w siedzibie spółki i Biurze Obsługi Klienta przy ul. Jagiellońskiej w Chrzanowie.

W celu załatwienia w.w spraw, jak również innych spraw bieżących prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, faxu, EBOK, telefonów.

Centrala : 32 624 13 60 i 32 624 13 70 71
Sekretariat : 32 623 32 32
Fax : 32 623 32 42
Dział Obsługi Klienta : 32 623 36 22
e- mail : poczta@wodociagi.chrzanowskie.pl
             sekretariat@ wodociagi.chrzanowskie.pl

Przypominamy, że Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod adresem:
https://ebok.wodociagi.chrzanowskie.pl

Ponadto informujemy, że możliwe jest telefoniczne kontaktowanie się w godzinach popołudniowych na numery telefonów Pogotowia Technicznego 32 623 25 55 oraz 994.

Pisma do spółki przyjmowane są codziennie w godzinach pracy za pośrednictwem skrzynki kontaktowej ustawionej przy wejściu do siedziby spółki w Chrzanowie, ul. Jagiellońska 8.

Jednocześnie przypominamy, że wstrzymane są bezpośrednie odczyty wodomierzy przez pracowników wodociągów – prosimy o podawanie stanu licznika telefonicznie lub za pośrednictwem EBOK po zalogowaniu się do systemu.