KOMUNIKAT

2019-05-31 Wodociągi Chrzanowskie

              K O M U N I K A T

Informujemy, że od 01 lipca 2019 r.w związku z zamknięciem punktu kasowego w RPWiK Sp. z o.o. w Chrzanowie przy ul. Jagiellońskiej 8,  opłaty gotówkowe z tytułu zapłat za dostawę wody i odbiór ścieków można wnosić bezprowizyjnie we wszystkich punktach kasowych Poczty Polskiej S.A.  jak również w punktach kasowych wszystkich placówek bankowych z kosztami prowizji za wpłaty.