Kolejna studnia w Bolęcinie

2022-07-14 Wodociągi Chrzanowskie

Dwa lata temu rozpoczęliśmy poszukiwania miejsca pod budowę nowej studni dla ujęcia wody w Bolęcinie. Po wytypowaniu odpowiedniej lokalizacji przy pomocy profesjonalnych badań geofizycznych – tomografii elektrooporowej, nadszedł czas na uzyskanie stosownych zgód. Uzyskaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ujęcia wody wraz z infrastrukturą.

Obecnie rozpoczynamy ostatni etap prac – dzisiaj została podpisana umowa z Zakładem Wierceń Studziennych Jerzy Wilman. Wykonawca przystępuje do projektowania studni, a już w październiku rozpoczną się prace wiertnicze. Projektowana studnia będzie miała 30 m głębokości i powinna zapewnić pobór wody w ilości 30 m3/h. Nowa studnia zwiększy bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bolęcina i okolic.