Kolejna przepompownia odnowiona

2020-11-19 Wodociągi Chrzanowskie

Dobiegają końca prace modernizacyjne w przepompowni ścieków w Dulowej przy ul. Tenczyńskiej. Modernizacja była konieczna dla zapewnienia szczelności i bezpieczeństwa zbiornika pompowni.

W następstwie wieloletniego oddziaływania ścieków, w tym ścieków przemysłowych oraz ich oparów, Studnia DN 2300 głębokości 5,3 m oraz studzienka kanalizacyjna DN 1200 o głębokości 3 m, były wyeksploatowane i uszkodzone poprzez erozję chemiczną. Powierzchnie betonowe ścian, dna i pokryw studni oraz zardzewiałe stopnie wymagały więc pilnego remontu.

Na terenie obiektu jest wykonywane czyszczenie hydrodynamiczne studni, przygotowanie podłoża pod prace odtworzeniowe, korkowanie instalacji, tamowanie wycieków na stykach kręgów. Na wewnętrzne powierzchnie studni nakładana jest warstwa czepna, warstwa reprofilacyjna i właściwa powłoka ochronna. Pracuje też pojazd asenizacyjny do przewożenia ścieków.

Inwestycję realizuje firma EKO-SERVICE przy udziale ekip Wodociągów Chrzanowskich.