Kolejna inwestycja wodociągowa w Trzebini

2021-05-04 Wodociągi Chrzanowskie

Trwa II etap inwestycji pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa  sieci wodociągowej ul. 1 Maja w Trzebini”. Zakres robót obejmuje przebudowę ok. 80 metrów sieci wodociągowej DN90 wraz z wymianą przyłączy wodociągowych poza pas drogowy. Zabudowane zostaną również nowe zasuwy przyłączeniowe oraz sieciowe.

Roboty prowadzone są metodą bezwykopową (przewiert sterowany) przez Przedsiębiorstwo Usługowe ELTRENCH.