Kanalizacja terenów pod działalność gospodarczą w Libiążu

2021-08-11 Wodociągi Chrzanowskie

Wodociągi Chrzanowskie przystąpiły do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Krakowskiej w Libiążu (Wałgasz).

Zakres zadania obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 375 m oraz tłocznej o długości ok. 393 m, tłoczni ścieków wraz z instalacją i zabezpieczeniem terenu.

Realizowana inwestycja umożliwi odbiór ścieków sanitarnych z kilkunastu nieruchomości, na których planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Koszt całego zadania wynosi ok. 610 tys. zł netto i jest współfinansowany przez Gminę Libiąż.

Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2021r.