Jak ograniczać straty wody?

2022-10-26 Wodociągi Chrzanowskie

Jak przedsiębiorstwa wodociągowe mogą ograniczać straty wody? Jakie rozwiązanie techniczne i technologiczne temu sprzyjają? Nad tymi zagadnieniami dyskutowali uczestnicy XIV Konferencji „Straty wody w systemach wodociągowych”, która odbyła się 24-25 października br. Jednym z jej prelegentów był Szymon Wyrwik, dyrektor ds. technicznych naszego przedsiębiorstwa.

Problematyka strat wody wpisana jest w działalność każdego przedsiębiorstwa wodociągowego. Ich wielkość zależy m.in. od sprawności technicznej sieci, a także ciśnienia, czy opomiarowania i sposobu rozliczania. Wpływ na poprawę sytuacji mają takie czynniki, jak np.  zarządzanie siecią wodociągową z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń kontrolno-pomiarowych, gospodarka wodomierzowa, sprawna diagnostyka sieci oraz jej monitoring z zastosowaniem systemów informatycznych.

Celem konferencji było zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych  i technologicznych oraz organizacyjnych służących ograniczeniu strat wody. Odbyły się wystąpienia naukowców i specjalistów z całego kraju, a także praktyków z przedsiębiorstw wodociągowych, którzy prezentowali przykłady skutecznych działań dla obniżania strat wody.

Zdajemy sobie również sprawę, że oprócz wyzwań w zakresie obniżenia awaryjności
i poprawy sprawności technicznej sieci wodociągowej nadal istotnym problemem pozostaje zjawisko nielegalnego poboru wody. Dlatego na terenie działania naszej spółki są prowadzone systematyczne kontrole i na bieżąco monitorujemy przypadki kradzieży wody, a wobec ich sprawców wyciągane są konsekwencje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
– podkreśla Szymon Wyrwik.