Inwestycja wodociągowa w Trzebini

2021-04-13 Wodociągi Chrzanowskie

Trwa przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cichej w Trzebini. Rurociąg eksploatowany tutaj do chwili obecnej był już w bardzo złym stanie technicznym i występujące często awarie oraz konieczność ich usuwania stanowiły nie tylko uciążliwość dla okolicznych odbiorców, ale również powodowały spore straty wody.

Przebudowywany jest odcinek 109 metrów sieci wodociągowej DN 90, a roboty prowadzone są metodą bezwykopową (przewiert sterowany). Zakres prac obejmuje również wymianę przyłączy wodociągowych poza pas drogowy dla kilkunastu odbiorców wraz z zabudową nowych zasuw przyłączeniowych oraz sieciowych.

Inwestycja zagwarantuje wieloletnią niezawodną eksploatację sieci wodociągowej.