Inwestycja wodociągowa w Młoszowej

2023-07-18 Wodociągi Chrzanowskie

Lato to okres wzmożonych remontów dróg, co często oznacza także dla nas intensywne prace związane z przebudową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Przykładem jednej z większych inwestycji prowadzonej samodzielnie przez Wodociągi Chrzanowskie jest trwająca właśnie przebudowa wodociągu w ulicy Szembeka w Młoszowej (gm. Trzebinia).

Metodą przewiertu sterowanego, z pomocą naszej wiertnicy HDD, wykonujemy tutaj wymianę ok. 400 m starego rurociągu stalowego DN 150 na nowy DN 160 PE. Na tym odcinku sieci wodociągowej zostaną umieszczone 4 hydranty nadziemne, 3 zasuwy sieciowe DN 150 oraz 4 zasuwy sieciowe DN 100. Do nowego rurociągu zostanie podłączonych 29 budynków.