Inwestycja wodociągowa w Libiążu

2023-04-12 Wodociągi Chrzanowskie

Ruszyły prace przy przebudowie sieci wodociągowej przy ul. Pogodnej w Libiążu. Nasze brygady Wydziału Sieci Wodociągowej wykonują tutaj bezwykopową metodą przewiertu sterowanego z wykorzystaniem własnej wiertnicy HDD ponad 180 metrów rurociągu (152 m DN 90 PE i 29 m DN 63) wraz z zabudową dwóch hydrantów nadziemnych oraz przełączeniami do nowego wodociągu dla 15 budynków. Prace zakończymy w maju br.