Inwestycja kanalizacyjna w Chrzanowie

2022-05-20 Wodociągi Chrzanowskie

Trwają prace przy budowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej  przy ul. Mieszka I 13 w Chrzanowie.  Wykonywana jest tutaj kanalizacja z rur PVC DN 315  oraz PVC DN 250 na łącznej długości ok. 80 m.  Zakres robót obejmuje wymianę rur i zabudowę studzienek kanalizacyjnych oraz wymiany nakryw i włazów kanalizacyjnych.

Prace realizuje firma ARSEN z Katowic, a termin zakończenia inwestycji planowy jest na koniec maja br.