Instalujemy trzeci agregat kogeneracyjny biogazowy

2023-03-13 Wodociągi Chrzanowskie

W Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie trwa zabudowa trzeciego agregatu kogeneracyjnego o mocy 100 kW. Nowy agregat jest już ustawiony w specjalnie zaadaptowanym pomieszczeniu, gdzie prowadzone są ostatnie prace modernizacyjne, a wkrótce zakończą się również prace montażowe i instalacyjne przed rozruchem agregatu.

Nowy agregat już w tym roku może zapewnić chrzanowskiej oczyszczalni pełną samowystarczalność energetyczną. Przypomnijmy, że produkcja energii z biogazu w roku 2022 wyniosła 1 269 MWh i wzrosła w porównaniu do 2021 r. o 10,6%. Dwa agregaty prądotwórcze kogeneracyjne na biogaz uzyskiwany z odpadów ściekowych wraz z instalacją fotowoltaiczną zapewniają już w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie pokrycie ponad 70% zapotrzebowania na energię elektryczną i 100% energii cieplnej.