Informacja

2020-01-03 Wodociągi Chrzanowskie

Informujemy o zamknięciu postępowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Gminie Trzebinia, obręb Trzebionka, złożonej z działek o numerach ewidencyjnych : 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1859/3, 1860. (III postępowanie)

Uzasadnieniem zamknięcia postępowania jest brak ofert kupna nieruchomości.

Zamknięcie postępowania na sprzedaż nieruchomości