Informacja w sprawie awarii sieci kanalizacyjnej w Gaju

2023-04-26 Wodociągi Chrzanowskie

Wczoraj (25.04.br.) po godzinie 14:00 Wodociągi Chrzanowskie otrzymały informację z Urzędu Miasta w Trzebini o pojawieniu się cieczy w leju, który powstał dzień wcześniej na miejscu nowego leśnego zapadliska w rejonie ul. Jana Pawła II w Gaju. Podjęto natychmiastowe działania naszych służb technicznych w celu stwierdzenia, czy jest to wyciek wody, czy ścieków, a także kontrolę całej infrastruktury wod-kan w tym rejonie.

Szybko stwierdzono, że doszło do uszkodzenia sieci kanalizacyjnej, tj. betonowego kolektora DN 300 odprowadzającego ścieki z kilku bloków na osiedlu Gaj oraz tutejszej szkoły. Na interwencję przedsiębiorstwa Spółka Restrukturyzacji Kopalń wykonała tymczasowe obejście (tzw. by-pass) przy użyciu motopompy i węży technologicznych, którym ścieki przepompowywane są do innej studni. Aby nie doszło do rozlania się ścieków i zalewania piwnic budynków samochody asenizacyjne Wodociągów Chrzanowskich przystąpiły do odpompowywania ścieków ze studni kanalizacyjnych i ich wywozu do oczyszczalni ścieków.

Jak informuje dyrektor ds. technicznych Szymon Wyrwik, dzięki szybkiej informacji od mieszkańców i natychmiastowej reakcji UM oraz służb wodociągów powyższe działania okazały się na tyle skuteczne, że udało się zabezpieczyć miejsce awarii.

Dzisiaj rano w siedzibie Wodociągów Chrzanowskich odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem przedstawicieli SRK, gminy Trzebinia, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz straży pożarnej. Po ocenie sytuacji konieczne jest teraz określenie dalszych działań w celu usunięcia awarii i ustalenie przez SRK metodyki prac naprawczych uszkodzonej kanalizacji, która przebiega na głębokości 4,5 metra.

O dalszych działaniach oraz stanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie osiedla Gaj będziemy informować.