Możliwość korzystania z polecenia zapłaty

2018-08-27 Wodociągi Chrzanowskie

Wdrożyliśmy nową formę płatności należności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków POLECENIE ZAPŁATY.

Szczegółowych  informacji udziela Dział Obsługi Klienta, tel.: 32 6233622.