Informacja nt. awarii kanalizacji w Gaju

2023-04-28 Wodociągi Chrzanowskie

Uszkodzony przez zapadlisko kolektor kanalizacyjny został naprawiony wczoraj (27.04.br.) przez firmę wynajętą przez SRK. Usuwanie awarii było realizowane pod nadzorem Wodociągów Chrzanowskich. Od godz. 20:30 ścieki z osiedla Gaj płyną kanalizacją do oczyszczalni, a dziś zostaną wykonane prace związane z zasypywaniem zapadliska.

Pobrane w środę (26.04.br.) próbki wody z Ujęcia Lech w Sierszy oraz w punkcie zgodności poboru wody na terenie Gaja są prawidłowe. Woda nadaje się do spożycia i spełnia wymagania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.