Informacja Komisji Konkursowej

2022-02-08 Wodociągi Chrzanowskie

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, Komisja rekomenduje Radzie Nadzorczej Spółki powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. w Chrzanowie Pana Łukasza Brzózkę.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Elżbieta Waśniowska