INFORMACJA

2020-04-22 Wodociągi Chrzanowskie

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjno – naprawczych w obrębie jazu spustowego na zbiorniku wody Chechło od dnia 20.04.2020 rozpoczęto spust wody ze zbiornika do poziomu umożliwiającego przeprowadzenie w/w robót.

Po zakończeniu prac piętrzenie wody w zbiorniku zostanie przywrócone do stanu pierwotnego.