Historia i przyszłość widziana oczami szefów wodociągów

2023-10-20 Wodociągi Chrzanowskie

Obchody jubileuszu Wodociągów Chrzanowskich były świetną okazją do rozmów i dyskusji na tematy związane z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. O dynamicznych zmianach, które na przestrzeni lat zachodzą w spółkach wodociągowych, a także o wyzwaniach, które przed nimi stoją, rozmawiali  szefowie tych spółek: z Jaworzna (Józef Natonek), Zielonej Góry (Krzysztof Witkowski), Krakowa (Piotr Ziętara) i Chrzanowa (Łukasz Brzózka). Debatę „Historia i przyszłość widziana oczami szefów wodociągów” moderował Szymon Wyrwik – dyrektor ds. technicznych Wodociągów Chrzanowskich.

Jakie wydarzenia i inicjatywy były kluczowe dla rozwoju prowadzonych przez nich przedsiębiorstw,
w jaki sposób przygotowują się na ewentualne kryzysy związane z awariami czy suszą, jak widzą zarządzanie firmą w obliczu dynamicznego rozwoju nowych technologii oraz wyzwań kadrowych – to pytania, z którymi w czasie jubileuszowego spotkania w Chrzanowie zmierzyli się zaproszeni do debaty szefowie wodociągów.

  1. Czy może pan wskazać kluczowe wydarzenia które przyczyniły się do transformacji spółki
    z historycznego do nowoczesnego przedsiębiorstwa?

Zarówno Krzysztof Witkowski  – prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji, jak i Józef Natonek z Wodociągów Jaworzno, jako ważną datę początku dynamicznych zmian zachodzących w spółkach wodociągowych wskazali rok 2004 i wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. – Rozpoczęło się pozyskiwanie funduszy europejskich, a co za tym idzie rozwój infrastruktury wod-kan, oczyszczalni, zakupy nowego sprzętu czy realizacja różnych projektów – mówił Krzysztof Witkowski, który podkreślił również dużą zmianę nastawienia ludzi  w kwestii rozwoju zawodowego i udział w różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach.

Z kolei szef chrzanowskich wodociągów za niezwykle  istotny moment uznał samodzielne stworzenie strategii, która wytyczyła kierunki rozwoju spółki. – Było to bardzo ważne przede wszystkim z punktu widzenia pracowników, którzy dokładnie wiedzą gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, zwłaszcza
w obliczu wszystkich wyzwań stawianych nam przez otoczenia biznesowe, technologiczne czy przez regulacje
– mówił. Podkreślił również znaczenie większej automatyzacji procesów
i samowystarczalności firmy, która w kwestii energetycznej czy dostaw wody coraz bardziej uniezależnia się od zewnętrznych dostawców.

Proces transformacji jest procesem długim, zachodzącym od ok. 20 lat – zauważył  Piotr Ziętara
z Wodociągów Miasta Krakowa. Jako „punkty zwrotne” w prowadzonym przez siebie przedsiębiorstwie wymienił m.in. przejście w kodeks spółek handlowych i utworzenie grupy kapitałowej, budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Nowej Hucie i spalarni odpadów, pozyskiwanie środków europejskich, zbudowanie wczesnego systemu ostrzegania w przypadku powodzi miejskich, budowanie kompetentnej i specjalistycznej kadry oraz edukowanie społeczeństwa (np. w temacie picia wody z kranu).

  1. Jakie kroki są podejmowane w spółkach wodociągowych w celu przygotowania się do ewentualnych kryzysów związanych z dostawami wody, takich jak susze, awarie infrastruktury czy katastrofy naturalne i czy w tym celu są wdrażane strategie dla funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostaw wody i odbioru ścieków, to nie można na tym oszczędzać, dlatego tak ważne jest posiadanie np. własnych ujęć wody i zbiorników. Wydarzenia globalne wpływają również na małe społeczności i wymagają myślenia o tym, w jakich sytuacjach możemy się znaleźć oraz wdrażania zarządzania kryzysowegopowiedział Łukasz Brzózka.
Musimy być świadomi naszych słabych stron i poznać je, chociażby wpuszczając do firmy zewnętrznych audytorów – mówił Piotr Ziętara, który podkreślił również znaczenie posiadania własnych ujęć wody oraz cyberbezpieczeństwa i współpracy w tym zakresie z różnymi służbami.  Z kolei Józef Natonek zauważył, że kryzysy są w 90 proc. spowodowane złymi decyzjami menedżerskimi.
–  Oczywiście nie każdy kryzys można przewidzieć, ale do wielu można się przygotować, np. poprzez oszczędności i innowacyjność. Krzysztof Witkowski odwołał się do wydarzeń  z lipca 2023 r., czyli pożaru składowiska w Zielonej Górze. Wtedy to – prewencyjnie –  zapadła decyzja
o częściowym zamknięciu dopływu ścieków do oczyszczalni z części obsługiwanego przez spółkę obszaru.

  1. Jak Panów zdaniem będzie wyglądało zarządzanie spółką wodociągową w przyszłości, mając na uwadze błyskawiczny rozwój nowoczesnych technologii, takich jak Internet Rzeczy czy inteligentne systemy modelowania i monitoringu infrastruktury technicznej?

Bez wielu sprzętów nie wyobrażamy już sobie życia i pracy, a myślę, że przed nami kolejne wyzwania związane z rozwojem wirtualnej rzeczywistości czyli np. praca na symulatorach. Będziemy też szli coraz bardziej w stronę pracy zdalnej – zauważył Piotr Ziętara, a Łukasz Brzózka podkreślił znaczenie rozwoju w kierunku ekologii. Wszyscy uczestnicy debaty zgodnie przyznali, że kluczowym elementem
i warunkiem rozwoju każdej spółki nadal pozostaną pracownicy.  – To pracownicy mają pomysły i tworzą nowe rozwiązania. Wdrożenie technologii również zależne jest od ludzi – stwierdził Józef Natonek.

  1. Jakie wyzwania kadrowe widzi Pan w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i jakie strategie spółka planuje wdrożyć, aby przyciągnąć i zatrzymać dobrych i wykształconych pracowników?

W tej części mocno akcentowano znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa zgranej, profesjonalnej kadry. Zapewnienie warunków do rozwoju zawodowego pracowników i podnoszenia kwalifikacji,   docenianie podejmowanych przez nich inicjatyw,  umożliwienie  awansu oraz dobre warunki pracy  – zdaniem szefów firm wodociągowych to minimum, które pozwoli przyciągnąć i zatrzymać dobrych pracowników w spółkach. – Ludzi należy motywować, i to nie tylko w kwestii samego wynagrodzenia. Menedżerowie muszą kształcić się i rozwijać cały czas. Te wszystkie składowe sprawiają, że pracownicy utożsamiają się z firmą i są wobec niej lojalni – podsumował Piotr Ziętara.

Dziękując za udział w rozmowie, Szymon Wyrwik podkreślił ogromną zmianę w postrzeganiu i podejściu do spółek wodociągowych, które dzięki wieloaspektowym zmianom zaczęły być postrzegane przez mieszkańców jako profesjonalne i nowoczesne przedsiębiorstwa.

Zobacz też: Jubileusz Wodociągów Chrzanowskich