Główny Instytut Górnictwa opracuje dla Wodociągów Chrzanowskich optymalną metodę zagospodarowania odpadów ściekowych

2021-11-25 Wodociągi Chrzanowskie

Osady ściekowe powstają w każdej oczyszczalni ścieków w wyniku procesów technologicznych i większość przedsiębiorstw wodociągowych ma nie lada problem z ich zagospodarowaniem. Dlaczego? – Ich końcowe zagospodarowanie jest bardzo kosztowne, a zmieniające się w tym obszarze przepisy prawne coraz częściej wymuszają zastosowanie bardziej skutecznych i proekologicznych metod – tłumaczy dyrektor ds. technicznych Wodociągów Chrzanowskich Szymon Wyrwik.

Dlatego, w celu wypracowania optymalnej metody dla przetwarzania osadów ściekowych, Wodociągi Chrzanowskie zleciły Głównemu Instytutowi Górnictwa opracowanie kompleksowej koncepcji. Ma ona odpowiedzieć na pytanie jaką metodę należałoby w przyszłości zastosować, mając na uwadze wymagania przepisów, aspekt ekonomiczny oraz lokalizacyjny. Obecnie dostępne metody oferują kilka rozwiązań – od suszenia osadów, poprzez ich spalanie lub produkcję biowęgla, aż do produkcji uszlachetniaczy do gleby, czy nawozów azotowo-fosforowych dla rolnictwa.

Zgodnie z zawartą umową koncepcja zostanie opracowana do końca br. i będzie stanowiła wytyczną do dalszych działań w tym zakresie.