Energooszczędna inwestycja – nowy zestaw hydroforowy

2022-07-26 Wodociągi Chrzanowskie

W przepompowni wody w Trzebini przy ul. Chrzanowskiej zabudowano nowoczesny, energooszczędny zestaw hydroforowy.

Łączna moc poprzedniego zestawu wynosiła 22kW (4pompy x 5,5kW każda) a obecnie została zmniejszona do 9kW (3pompy x 3kW każda). Dzięki temu poprawione została sprawność technologiczna obiektu i bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę dla tego rejonu, a jednocześnie znacznie ograniczono pobór energii elektrycznej hydroforni przy zachowaniu takiego samego poziomu przepływu wody.

Wymieniony 4-pompowy zestaw hydroforowy zostanie jeszcze wykorzystany na innym obiekcie Wodociągów Chrzanowskich.