Dofinansowanie dla inwestycji Wodociągów Chrzanowskich

2022-06-09 Wodociągi Chrzanowskie

W ramach pierwszego naboru programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Obszar inwestycyjny: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Związek Międzygminny “Gospodarka Komunalna” pozyskał promesę inwestycyjną do kwoty 2 850 000 zł dla zadania “Budowa ujęcia wody Czyżówka.”

Już w 2020 roku w gminie Trzebinia w miejscowości Czyżówka Wodociągi Chrzanowskie rozpoczęły prace wiertnicze, polegające na wykonaniu dwóch studni (podstawowej i awaryjnej) ujmujących triasowe piętro wodonośne.  Po zakończeniu prac hydrogeologicznych i wiertniczych, kolejnym etapem tej inwestycji będzie wybudowanie nowoczesnej infrastruktury ujęcia wody głębinowej.

Jest to pierwsza od ponad 30 lat inwestycja w zakresie budowy nowego ujęcia – wszystkie eksploatowane obecnie przez Wodociągi Chrzanowskie ujęcia wody powstały w latach 70 i 80-tych ub. wieku.

W postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez ZM”GK” dla zadania “Budowa ujęcia wody Czyżówka” wpłynęła 1 oferta o wartości 4 197 123,10 zł brutto od firmy Miko-Tech Sp. z o.o. z Łazisk Górnych.

***

W ramach drugiego naboru programu  Polski Ład dofinansowanie otrzymał wniosek pn. “Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gmin Chrzanów, Trzebinia, Libiąż”. Kwota dofinansowania – 4 750 000,00 zł.
Wniosek obejmuje zadania :

Zadanie 1 – Rozbudowa sieci wodociągowej z ujęcia wody w Czyżówce.
Zadanie 2 – Budowa sieci wodociągowej Młoszowa ul. Spacery –Karniowice.
Zadanie 3 – Budowa kanalizacji w Gminie Chrzanów obejmująca obszar w Płazie Górnej.
Zadanie 4 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Krakowskiej w Młoszowej.
Zadanie 5 – Rozbudowa sieci kanalizacji w ul. Brzozowa w Libiążu.