Dodatkowa oferta dla posiadaczy przydomowych oczyszczalni ścieków

2023-07-26 Wodociągi Chrzanowskie

W związku z dużym zainteresowaniem usługą wywozu nieczystości ciekłych z szamb i przydomowych oczyszczalni Wodociągi Chrzanowskie rozszerzyły zakres oferty dla tej grupy klientów. Od lipca br. proponujemy właścicielom przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanie również prac związanych z czyszczeniem osadników oraz płukaniem drenaży.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Działem Sprzedaży na nr tel. 32 624 13 60 wew. 24, 25 – adres e-mail: ps@wodociagi.chrzanowskie.pl lub  z Działem Sieci Kanalizacyjnej pod nr tel. 32 623 54 50 wew. 36, e-mail: asenizacja@wodociagi.chrzanowskie.pl

Cennik nowych usług tutaj: CENNIK

A przy okazji przypominamy, że istnieje możliwość zlecenia profesjonalnego zbadania ścieków w certyfikowanym laboratorium Wodociągów Chrzanowskich, łącznie z pobraniem u klienta próbki ścieków przez wykwalifikowanego pracownika laboratorium. Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 32 627 61 31 wew. 47 lub e-mail: laboratorium@wodociagi.chrzanowskie.pl