Do 30 kwietnia możesz zalegalizować przyłącze bez konsekwencji

2017-02-22 Wodociągi Chrzanowskie

Zarząd RPWiK w Chrzanowie apeluje do mieszkańców gmin: Chrzanów, Trzebinia i Libiąż, którzy do tej pory nie podpisali umów dotyczących podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, aby jak najszybciej zgłosili się do siedziby spółki i złożyli odpowiedni wniosek. Wszyscy, którzy to zrobią przed 30 kwietnia, nie poniosą żadnych konsekwencji.

Po tym terminie ruszą kontrole dotyczące nielegalnego poboru wody i zrzutu ścieków. W przypadku nieprawidłowości będą nakładane kary zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.