Dni EkoEdukacji

2017-08-07 Wodociągi Chrzanowskie

RPWiK zaprasza 19 sierpnia 2017 r. o godz. 16.00 do Chrzanowa, na Plażę pod Orłem na  DNI EKOEDUKACJI realizowane przy współpracy ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach zadania: „Kampania edukacyjno-informacyjna nt. racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, a także ochrony powietrza pn. „(Eko)edukacja od przedszkola do seniora”

Program DNI EKOEDUKACJI