DNI EKOEDUKACJI

2017-09-11 Wodociągi Chrzanowskie

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie oraz Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie realizuje projekt edukacyjny pt.„ (Eko)edukacja od przedszkola do seniora”, mający na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie gospodarki wod-kan oraz racjonalnego gospodarowania odpadami. Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Jednym z elementów projektu była organizacja wydarzeń plenerowych pn. Dni Ekoedukacji, które odbywały się w ramach innych, realizowanych na terenie kilku gmin imprez:

19 sierpnia 2017 r. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie organizował wydarzenie pn. „Hawajskie Party”, 26 sierpnia br. odbyły się Dożynki Gminne w Balinie,  27 sierpnia br. -Trzebińskie Centrum Kultury po raz kolejny zaprosiło mieszkańców na  „Herbatkę u Zieleniewskich” a 2 września br.  odbył się w Libiążu Piknik rodzinny „Pożegnanie wakacji”.

Imprezy te były doskonałą okazją do tego by edukować mieszkańców w temacie ekologii. Odbyły się warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów, podczas których uczestnicy malowali bawełniane worki w symbole ekologiczne, ozdabiali stare, niepotrzebne słoiki, zamieniając je w barwne świeczniki, robili breloki z korków po winie, a także ekologiczną biżuterię w stylu hawajskich wianków.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra miejska (terenowa) pn. „Śladami inspektora Zawora”, a jej uczestnicy na kilkadziesiąt minut wcielili się w postać detektywa Kolanko, który miał za zadanie odnaleźć Inspektora Zawora, uwięzionego przez Gbura w zakamarkach kanalizacji. Gracze mieli do rozwiązania siedem zadań, związanych z gospodarką wodno-ściekową. Zadania miały na celu edukację ekologiczną społeczeństwa w zakresie oczyszczania ścieków i uzdatniania wód przez gry, zabawy i integrację. Każde z zadań nagradzane było punktami. Drużyna (licząca pięć osób), która uzyskała największą liczbę punktów wygrywała plecaki turystyczne. Ponadto spośród wszystkich graczy zostało wyłonionych pięć osób, które również otrzymały nagrody w formie plecaków.

Również konkurs „Wkoło ekologii”, w którym jego uczestnicy za poprawną odpowiedź na pytanie, rozwiązanie rebusu i zadania lub odgadnięcie zaszyfrowanego hasła otrzymywali nagrody w postaci ekologicznego gadżetu (kredek, zestawu piśmienniczego, ekologicznych notesów lub komiksu) znalazł wielu zwolenników.

Mimo, iż warunki pogodowe nie zawsze sprzyjały, przygotowane atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ich uczestnicy pozostawali w strefie Ekoedukacji do momentu, aż każdy z nich nie skorzystał ze wszystkich stanowisk i stoisk edukacyjnych.

Końcem września rozpocznie się kolejny etap projektu – szkolenia ekoliderów. Tematyka spotkań, które odbędą się w gminie Chrzanów, Libiąż i Trzebinia  będzie obejmowała zarówno wodę, odpady, jak i niską emisję. Organizatorzy przedstawią zarówno teorię, doświadczenie edukacyjne, ale także poprowadzą  warsztaty kreatywne.