Ceny za wodę i ścieki

2018-06-05 Wodociągi Chrzanowskie

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Chrzanów informuje, że od dnia 1 czerwca 2018 r. obowiązują zmienione taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z Decyzją nr KR.RET.070.198.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Taryfy obowiązywać będą przez trzy lata.

Decyzją nr KR.RET.070.198.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.