Budowa ujęcia wody w Czyżówce

2022-09-29 Wodociągi Chrzanowskie

Trwają prace w ramach zadania pn. “Budowa ujęcia wody Czyżówka”. Inwestycja, której Inwestorem jest Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” jest realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania wykonano już prace geodezyjne w zakresie wytyczenia  zaprojektowanych obiektów ujęcia wody. Zorganizowane zostało  biuro budowy  wraz z zapleczem dla pracowników, a teren budowy został ogrodzony.
Obecnie kontynuowana jest niwelacja terenu, trwają roboty ziemne i prace przygotowawcze pod fundamenty  zbiorników wody pitnej. Zamontowano też podziemny zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne z budynku  technologicznego oraz zbiornik na ścieki z chlorowni, która zlokalizowana będzie w budynku technologicznym, a także studnia techniczna.  Są prowadzone prace montażowe rurociągów pomiędzy poszczególnymi obiektami ujęcia.