Branżowa wymiana doświadczeń

2022-11-24 Wodociągi Chrzanowskie

23 listopada odbyła się konferencja online na temat benchmarkingu zorganizowana przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”.

IG”WP” już od 13 lat prowadzi krajowy projekt, jakim jest benchmarking przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, którego główny cel stanowi skuteczne wspieranie przedsiębiorców z tej branży w analizie zarządczej. Istotą benchmarkingu (badania porównawcze lub analiza porównawcza) jest identyfikacja procesów i działań stosowanych w jednostkach wyróżniających się sprawnością oraz późniejsze wykorzystanie ich do własnej działalności.

W konferencji uczestniczyli eksperci i przedstawiciele spółek wodociągowych z całego kraju, a jednym z prelegentów był Łukasz Brzózka – Prezes Wodociągów Chrzanowskich, który omawiał tematykę praktycznego wykorzystania benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych w odniesieniu do doświadczeń naszej spółki.

Systematyczna analiza wskaźników prowadzi do efektywnego wykorzystania zasobów oraz daje pozytywne efekty i korzyści z ich stosowania w naszym przedsiębiorstwie – podkreślił prezes Łukasz Brzózka.