Będzie jeszcze więcej zielonej energii w Wodociągach Chrzanowskich

2022-07-15 Wodociągi Chrzanowskie

W siedzibie spółki została podpisana umowa na zakup, montaż i uruchomienie nowego agregatu kogeneracyjnego na biogaz dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie. To kolejny krok w stronę samowystarczalności energetycznej tego obiektu.

Zabudowa trzeciego kogeneratora biogazu w największej oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez Wodociągi Chrzanowskie potrwa 9 miesięcy. Umożliwi ona dodatkową produkcję własnej energii elektrycznej i cieplnej z biogazu uzyskiwanego z osadów ściekowych. Przypomnijmy, że w 2021 r. wyposażona w dwa agregaty kogeneracyjne instalacja biogazowa na terenie GOŚ wyprodukowała 1147 MWh energii, co  stanowi ok. 58 % zapotrzebowania na prąd chrzanowskiej oczyszczalni. Jednocześnie wytwarzana w procesie kogeneracji energia cieplna w 100% zaspokaja tam potrzeby technologiczne oraz zimowego ogrzewania wszystkich pomieszczeń.

W sytuacji kiedy prognozowane są znaczące wzrosty ceny energii elektrycznej taka inwestycja przyczyni się do obniżenia sumarycznej ilości jej zakupu od zewnętrznego dostawcy i pozyskania ok. 80 % własnej energii elektrycznej, a tym samym znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni. Jednocześnie w spółce planowane są budowy kolejnych mikroelektrowni fotowoltaicznych oraz inwestycje związane z optymalizacją procesów technologicznych i wymianą urządzeń wysokoenergetycznych na nowoczesne o niskim zużyciu energii elektrycznej.