Automatyzacja Stacji Uzdatniania Wody w Bolęcinie

2023-07-28 Wodociągi Chrzanowskie

Na terenie SUW Bolęcin są prowadzone końcowe prace w zakresie automatyzacji obiektu, której celem jest unowocześnienie bezpośredniego nadzoru nad całością procesów technologicznych związanych z pompowaniem oraz uzdatnianiem wody.

Ujęcie w Bolęcinie jest trzecim co do wielkości ujęciem wody pitnej Wodociągów Chrzanowskich, zapewniającym jej dostawę na terenie tego sołectwa, Piły Kościeleckiej, jak również Chrzanowa w rejonie ul. Topolowej (w tym do Szpitala Powiatowego).

Automatyzacja obejmuje pełen monitoring oraz inteligentne procesy sterowania – mówi dyrektor Szymon Wyrwik. – Jest prowadzona przez pracowników Wydziału Głównego Energetyka, przy współpracy ze specjalistyczną firmą MEDAS, a obejmuje m.in. zabudowę głównego sterownika, rozbudowę systemu SCADA, systemu zabezpieczenia technicznego, montaż systemu wizyjnego i alarmowego na poszczególnych studniach głębinowych oraz budynkach technologicznych. W ramach tej inwestycji budowana jest instalacja komunikacji dwukierunkowej RS 485 pomiędzy studniami, budynkiem technologicznym, systemem SCADA i dyspozytornią.

Automatyzacja umożliwi pełną kontrolę, zdalne uruchamianie urządzeń i pełen rejestr parametrów  przepływu wody, ciśnienia, temperatury, itp. Przyczyni się również do likwidacji koniecznej dotąd stałej, pracującej w systemie zmianowym obsługi, której pracownicy zostaną przeniesieni do innych wydziałów i zadań przedsiębiorstwa.