Atrakcyjna oferta nowej usługi wodociągów

2023-03-15 Wodociągi Chrzanowskie

Od 2022 roku – dzięki zakupowi nowego sprzętu i profesjonalnemu wyszkoleniu specjalnej brygady pracowników – Wodociągi Chrzanowskie prowadzą samodzielnie roboty naprawcze nawierzchni asfaltowych po remontach własnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Chrzanowa, Libiąża i Trzebini.  W marcu br. ustalony został w przedsiębiorstwie cennik na usługi asfaltowania nawierzchni drogowych i można obecnie korzystać z tej usługi również na zlecenia prywatne.

Wodociągi posiadają niezbędne urządzania oraz wykwalifikowaną kadrę do przeprowadzania napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych. Pełny zakres wykonywanych usług obejmuje:

  • Odbudowę nawierzchni asfaltowej z materiałów pochodzących z rozbiórki (recykling)– rozwiązanie proekologiczne i ekonomiczne.
  • Podbudowy, docięcia uszkodzonych krawędzi asfaltowych, regulację urządzeń wod-kan (skrzynki zasuwowe, hydrantowe, włazy kanalizacyjne).
  • Wstępne robocze pomiary zagęszczenia zasypu wykopów sondą dynamiczną DPL-określające prawidłowość wykonanych prac ziemnych i gwarantujące ich trwałość.
  • Korytowanie i wyrównanie podbudowy.
  • Uszczelnienie połączeń wykonanej nowej nawierzchni płynną masą asfaltową.
  • Układanie kostki betonowej (brukowej).
  • Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac.

Przy asfaltowaniu nawierzchni brygada Wodociągów korzysta z własnego nowoczesnego sprzętu, w tym recyklera o wydajności do 3600 kg na godzinę, termosa do przewozu masy asfaltowej o pojemności 1,6 m3 (ok. 3 – 4 t), walca wibracyjnego oraz zagęszczarki i pilarki do asfaltu.

Zgodnie z nowym cennikiem asfaltowanie nawierzchni grubości 3 cm i powierzchni do 5 m² kosztuje 243,09 zł/m² netto (299 zł/m² brutto), a za każdy następny m² powyżej tej powierzchni cena wynosi  144,72 zł/m² netto (178,01 zł/m² brutto). Wyceny te nie obejmują kosztów regulacji urządzeń wod-kan, przygotowania podbudowy oraz kosztów zajęcia pasa drogi. Do usługi należy doliczyć te koszty jako wycenę indywidualną, w zależności od zakresu prac.

Szczegółowych informacji udziela oraz przyjmuje zamówienia i realizuje zawarte umowy Wydział Sieci Wodociągowej w siedzibie spółki w Chrzanowie na ul. Jagiellońskiej 8 .
Kontakt telefoniczny: 32 624 13 60 wew. 52 i 53
E-mail: siec@wodociagi.chrzanowskie.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy!