Apelujemy o mądre gospodarowanie wodą!

2023-08-25 Wodociągi Chrzanowskie

Kampania na rzecz mądrego gospodarowania deszczówką cz.9.

W okresie letnim szczególnego znaczenia nabrała retencja wody w gospodarstwach domowych i wykorzystanie zapasów wód opadowych do podlewania trawników i ogródków. Od kilku miesięcy Wodociągi Chrzanowskie przypominają też, że odprowadzanie deszczówki oraz wody roztopowej i drenażowej z terenu posesji do kanalizacji sanitarnej jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Systematycznie prowadzone są metodą „zadymiania kanalizacji” kontrole sieci kanalizacyjnej na terenie gmin Chrzanów, Trzebinia i Libiąż. W sierpniu te działania prowadzimy w miejscowości Dulowa (gm. Trzebinia) w rejonach zlewni przepompowni ścieków zlokalizowanych przy ulicach Parku Jurajskiego, Prusa i Dworcowej.

Dym stosowany podczas kontroli powstaje ze specjalnego płynu, przypomina gęstą parę wodną i jest zupełnie nieszkodliwy dla zdrowia – natomiast wyraźnie sygnalizuje wszelkie miejsca nieprawidłowych włączeń do sieci kanalizacji sanitarnej, o czym świadczyć może na przykład jego pojawienie się w rynnie. W razie stwierdzenia takich nieprawidłowości właściciele nieruchomości wzywani są do samodzielnego usunięcia nielegalnych podłączeń i uniknięcia w ten sposób dalszych konsekwencji prawnych.

Zachęcamy do zagospodarowania zasobów wody opadowej poprzez magazynowanie oraz ponowne wykorzystanie deszczówki do celów gospodarczych i podlewania roślin w przydomowych ogródkach.

Na zdjęciach: ul. Dworcowa w Dulowej.