Postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych “Budowa ujęcia wody Czyżówka”

2022-04-27 Wodociągi Chrzanowskie

Informujemy, iż Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” ponownie ogłosił postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych pn. “Budowa ujęcia wody Czyżówka”.
Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00128328/01 w dniu 2022-04-21 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępne jest również na stronie internetowej.

Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Zachęcamy do składania ofert.
Termin składania ofert : 2022-05-12, godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane