Gala finałowa konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

2021-11-19 Wodociągi Chrzanowskie

W Warszawie, na Zamku Królewskim, odbyła się uroczysta gala podczas której wręczono nagrody w trzech konkursach organizowanych przez Główny Inspektorat Pracy. Celem jednego z nich – konkursu „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” – jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia. To właśnie w nim nagrodzono Wodociągi Chrzanowskie, zarówno na szczeblu lokalnym (Województwo Małopolskie) jak i ogólnopolskim.

Podczas Gali finałowej organizowanej od wielu lat w salach Zamku Królewskiego w Warszawie pracodawcy, reprezentujący zwycięskie firmy w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” nagradzani są statuetką MECUM TUTISSIMUS IBIS. To do słów Owidiusza Mecum Tutissimus Ibis, czyli „ ze mną będziesz najbezpieczniejszy” nawiązuje statuetka wręczana każdego roku laureatom etapu centralnego konkursu.

W tym roku Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko przyznała 9 nagród dla najlepszych pracodawców z całego kraju w trzech kategoriach zatrudnienia, a wśród nagrodzonych w kategorii III (powyżej 249 zatrudnionych) znalazło się właśnie nasze przedsiębiorstwo. Wodociągi zostały również wpisane na Złotą Listę Pracodawców.

Cieszę się, że mogłem odebrać w Zamku Królewskim w Warszawie nagrodę, która jest nobilitującym i ważnym wyróżnieniem dla Wodociągów Chrzanowskich. Traktuję ją jako wyróżnienie dla pracowników naszego przedsiębiorstwa, gdyż bezpieczna praca to efekt nie tylko dobrej organizacji, sprawnych procedur, inwestowania w nowoczesne technologie i narzędzia, ale przede wszystkim wzorowej postawy ludzi, ich kompetencji i zaangażowania. Dlatego przekazuję gratulacje i wielkie podziękowania wszystkim współpracownikom – podkreśla prezes Tadeusz Arkit, który w imieniu spółki odbierał w Warszawie statuetkę.

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek kapituły konkursu, w której obok jurorów Państwowej Inspekcji Pracy, zasiadają przedstawiciele największych reprezentatywnych centrali związków zawodowych. Kapituła oceniając kandydatów do nagrody wskazuje na firmy, w których nastąpiła znacząca i udokumentowana poprawa warunków pracy.