90 lat chrzanowskich wodociągów

2023-03-31 Wodociągi Chrzanowskie

Ostatni dzień marca to ważna data w naszej „wodociągowej” historii, równie istotna dla historii rozwoju naszego regionu. W dokumentach protokołów Rady Miejskiej z 1933 roku po raz pierwszy oficjalnie użyto sformułowania „Przedsiębiorstwo Wodociągowe w mieście Chrzanowie”. Z kolei 31 marca 1935 r. w nowej hali pomp nastąpiło oficjalne i uroczyste otwarcie miejskiego wodociągu w Chrzanowie.

Tym samym Chrzanów, stał się jednym z ponad 100 miast w II Rzeczpospolitej, które posiadało system wodociągowo-kanalizacyjny. Zanim jednak doszło do tych wydarzeń potrzeba było 50 lat starań wielu osób i pokonania wielu przeszkód. Tę niełatwą, ale ciekawą drogę, a także późniejszą historię spółki – aż do czasów współczesnych opisuje „Historia Wodociągów Chrzanowskich” autorstwa Kamila Bogusza, która ukazała się w 2020 roku, czyli jubileuszowym, 85 – tym roku istnienia chrzanowskiego przedsiębiorstwa.

Budowę wodociągu w Chrzanowie można podzielić na sześć etapów realizowanych kolejno w latach: 1933-35 (I etap); 1935-36 (II etap), 1936-39 (III etap); 1937-38 (IV etap), 1938-39 (V etap) oraz 1939-40 (VI etap).

Do realizacji projektu potrzeba było ok. 700 tys. zł, czyli ponad dwa razy więcej niż wynosił kapitał miasta. Dlatego też 20 czerwca 1933 r. Zwierzchność Gminna postanowiła zaciągnąć prawie milion złotych kredytu na budowę wodociągów. W tym momencie można było rozpocząć prace. Postanowiono nadać podniosły charakter całemu przedsięwzięciu, ponieważ prawdziwie urzeczywistniało ono wizję nowoczesnego miasta, do którego rangi pretendował Chrzanów.

31 sierpnia 1933 r. oficjalnie w dokumentach protokołów Rady Miejskiej użyto sformułowania „Przedsiębiorstwo Wodociągowe w mieście Chrzanowie”. Postanowiono, że pod względem technicznym, ten zakład będzie się składał z trzech części: ujęcia wody (studni artezyjskiej) z halą pomp, zbiornika wodnego oraz głównego rurociągu tłocznego. Administracja należała do Zarządu Miejskiego w Chrzanowie z siedzibą w budynku magistratu przy ul. Mickiewicza 6. Projekt wszystkich części wodociągu dla Chrzanowa został zamówiony przez Zarząd Miejski i wykonany w 1933 r. przez autoryzowanego inż. Włodzimierza Dołegę-Dziakiewicza z Warszawy.

W trakcie prac położono w Chrzanowie ponad 10 km nowego rurociągu, który wyposażony został w 58 zasuw. W mieście zainstalowano, przy tej sposobności, 21 hydrantów dla straży pożarnej. Była to armatura o ø 80 mm, dzięki które podwyższyło się bezpieczeństwo przeciwpożarowe w mieście. Dzięki tej inwestycji Chrzanów zyskał kanały w ok. 1/3 ulic ówczesnego miasta oraz podstawową infrastrukturę wodociągową.

Na październik 2023 r. z okazji 30-lecia spółki oraz 90-lecia rozpoczęcia budowy wodociągu w Chrzanowie w 1933 r., kiedy po raz pierwszy oficjalnie użyto nazwy „Wodociągi Chrzanowskie” zaplanowano uroczyste obchody jubileuszu.

(Rys historyczny na podstawie: „Historia Wodociągów Chrzanowskich” Kamil Bogusz, MBP w Chrzanowie, 2020r.)

Więcej z naszej historii w zakładce “O nas”.