Więcej energii z odnawialnych źródeł – oszczędność i ekologia

2021-01-22 Wodociągi Chrzanowskie

Oczyszczalnia Ścieków w Sierszy, oczyszczalnia Libiąż B, Stacje Uzdatniania Wody w Bolęcinie oraz Lgocie – do tej pory to właśnie w tych miejscach Wodociągi Chrzanowskie zainstalowały baterie fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej ponad 85 kWp. W roku 2019 te instalacje dostarczyły ogółem 85 MWh, a w roku 2020 już 91,4 MWh energii elektrycznej.

Natomiast na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie skutecznie działa instalacja biogazowa, która w 2020 r. wyprodukowała rekordową ilość 1095 MWh energii, co  stanowi ponad połowę zapotrzebowania na prąd całej oczyszczalni. Jednocześnie wytwarzana energia cieplna w 100% zaspokaja potrzeby technologiczne oraz ogrzewania wszystkich pomieszczeń.

Łączna ilość własnej energii elektrycznej wytworzonej z biogazu oraz z baterii fotowoltaicznych w 2020 r. stanowi 15,4 % całkowitego rocznego zapotrzebowania Wodociągów Chrzanowskich (rok wcześniej było to 13,1 %).

Inwestycje w odnawialne źródła energii będą kontynuowane również w 2021 roku – na dachach budynków na terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie pojawią się nowe panele o mocy 50 kW.