250 nowych klientów Wodociągów Chrzanowskich

2023-11-16 Wodociągi Chrzanowskie

Nasza oferta i warunki współpracy w zakresie usług asenizacyjnych okazały się bardzo atrakcyjne, o czym najlepiej świadczy fakt, że do chwili obecnej umowy z Wodociągami Chrzanowskimi podpisało już 250 właścicieli nieruchomości na terenie Chrzanowa, Libiąża i Trzebini.

Jak wiadomo każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego (szamba) jest zobowiązany zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych z uprawnioną firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Wodociągi Chrzanowskie dla realizacji tej usługi zakupiły w tym roku nowoczesny samochód asenizacyjnego DAF LF wyposażony w zbiornik o pojemności 10 m³. Umożliwiamy w ten sposób mieszkańcom i lokalnym firmom skorzystanie z profesjonalizmu i doświadczenia naszych pracowników oraz z nowoczesnej bazy sprzętowej. Zawierając umowę z Wodociągami Chrzanowskimi posiadacze szamb i przydomowych oczyszczalni mają pewność, że wszystko odbędzie się zgodnie z nowymi wymogami prawnymi, a odbiór nieczystości zostanie powierzony firmie, która zrobi to rzetelnie i z troską o środowisko naturalne.

Warto przypomnieć, że oprócz odbioru nieczystości proponujemy właścicielom przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanie również prac związanych z czyszczeniem osadników oraz płukaniem drenaży. Oferujemy też nową usługę w zakresie zabudowy i podłączenia podziemnych zbiorników na deszczówkę.

Zapraszamy do współpracy!
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży na nr tel. 32 624 13 60 wew. 24 i 25
(e-mail: ps@wodociagi.chrzanowskie.pl)
lub z Działem Sieci Kanalizacyjnej tel. 32 623 54 50 wew. 36
(e-mail: asenizacja@wodociagi.chrzanowskie.pl)

Wzór umowy i cennik – tutaj.