14 stycznia dniem wolnym od pracy w Wodociągach Chrzanowskich

2022-01-05 Wodociągi Chrzanowskie

Informujemy, że  zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy dzień  14  stycznia 2022 r. (piątek) jest w  Wodociągach Chrzanowskich Sp. z o.o. dodatkowym dniem wolnym od pracy.

W  związku z  tym nieczynna będzie dla klientów siedziba spółki w  Chrzanowie przy ul. Jagiellońskiej 8 oraz pozostałe obiekty przedsiębiorstwa.

W sprawach wymagających interwencji i w przypadkach awarii można kontaktować się całodobowo z Pogotowiem Technicznym pod nr  tel.  32  623 25 55  oraz  na  bezpłatny numer alarmowy  994.