Modernizacja źródła na ujęciu wody w Płokach zakończona

2024-07-03 Wodociągi Chrzanowskie

Dobiegły końca prace modernizacyjne źródła nr 2 Płokach przeprowadzone samodzielnie przez brygady Wydziału Produkcji Wody i Wydziału Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej przy wsparciu pracowników Wydziału Mechanicznego.

W pierwszej kolejności dokonano tu wymiany rurociągów technologicznych źródła, zlikwidowano betonową studzienkę wodomierzową oraz zamontowano nową zasuwę DN 150. Następnie wykonano zabudowę nowej studni – starą i wysłużoną już studnię stalową zastąpiła nowoczesna studnia ujmującą DN 1800 HDPE. Została też wymieniona cała armatura wodociągowa, a ostatni etap prac objął oczyszczenie systemu drenażowego, wymianę korytek odwadniających biegnących przez teren źródła i ustawienie nowego ogrodzenia. Zabudowę systemu alarmowego wykonali pracownicy naszego Wydziału Głównego Energetyka.

Na zdjęciach prezentujemy źródło nr 2 W Płokach przed, w trakcie i po zakończeniu prac modernizacyjnych.