Energetyczny rekord biogazowni w Chrzanowie

2024-07-10 Wodociągi Chrzanowskie

Nasza biogazownia w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie (GOŚ) działa już od ponad ćwierć wieku – cały czas sprawnie, ekologicznie i bez żadnych uciążliwości zapachowych dla otoczenia. Po ostatnich modernizacjach stała się nowoczesną i niezawodną instalacją, która jest w stanie zapewnić  ponad stuprocentową efektywność oczyszczalni, będącej najbardziej energochłonnym obiektem technologicznym naszego przedsiębiorstwa!

Przykładem są rekordowe efekty energetyczne uzyskane w dniach 6 i 7 lipca br., w których ilość energii wytworzonej w biogazowni przekroczyła łącznie 11 000 kWh, co wraz z ok. 860 kWh wyprodukowanych przez baterie fotowoltaiczne na terenie GOŚ przekroczyło pełne zapotrzebowanie energetyczne całej oczyszczalni. Dzięki temu ograniczyliśmy w tych dniach do zera zakup prądu z zewnątrz, a nadwyżki własnej „zielonej energii” – ok. 2700 kWh – zostały przesłane naszym kablem bezpośrednio z GOŚ do zasilania innego obiektu Wodociągów Chrzanowskich, tj. zlokalizowanej na drugim brzegu Chechła Stacji Uzdatniania Wody „Żelatowa”.

Samowystarczalność energetyczna chrzanowskiej oczyszczalni oznacza dla przedsiębiorstwa ogromne oszczędności na kosztach jej zakupu i jest dowodem korzyści uzyskiwanych przez biogazownię oraz inwestycje w OZE prowadzone systematycznie przez Wodociągi Chrzanowskie.