Budowa sieci wodociągowej w Libiążu

2022-04-01 Wodociągi Chrzanowskie

Trwają prace przy inwestycji wodociągowej na ul. Jazdówka w Libiążu. Roboty są tu realizowane metodą wykopu otwartego oraz przewiertem sterowanym w przejściach poprzecznych pod jezdnią, które zostaną wykonane w rurach ochronnych.

W ramach tej inwestycji zabudowany będzie rurociąg DN110mm o długości około 780 m, a także przyłącza wodociągowe rurociągiem DN32mm o ogólnej długości ok. 65 m. Ponadto zostanie zabudowana armatura niezbędna do prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej (hydranty, zasuwy itp.).

Prace wykonuje ekipa Wodociągów Chrzanowskich, a zakończone będą do czerwca br.