Zwiedzanie oczyszczalni ścieków z okazji Światowego Dnia Wody

2017-03-22 Wodociągi Chrzanowskie

22 marca, w Światowym Dniu Wody, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych po raz kolejny mieli okazję dowiedzieć się jak działa oczyszczalnia ścieków i zobaczyć obiekty zarządzane przez RPWiK. Z zaproszenia skorzystało 6 grup z 4 szkół.

Mimo, że pogoda nie dopisała, uczniowie dzielnie przemierzali ścieżki oczyszczalni. W strugach ulewnego deszczu, który zwiedzającym przypominał o Światowym Dniu Wody, uczniowie zapoznali się z procesami oczyszczania ścieków, pozwalającymi przywrócić wodę środowisku.

Zwiedzanie oczyszczalni uczniowie zakończyli w dyspozytorni, która nadzoruje pracę całego obiektu. Dzięki tej wizycie uczniowie mieli okazję poszerzyć wiedzę z zakresu biologii, chemii i wiedzy o środowisku oraz uzmysłowić sobie, jak łatwo zanieczyścić wodę i ile trudu trzeba włożyć w jej oczyszczanie.