Zmiany w sposobie naliczania opłaty abonamentowej

2018-08-29 Wodociągi Chrzanowskie

Od 1 sierpnia 2018 r. nastąpiła zamiana sposobu naliczania opłaty abonamentowej w rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.

Opłata abonamentowa za dany okres rozliczeniowy naliczana jest po wykonaniu usługi, czyli po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.

Szczegółowych  informacji udziela Dział Obsługi Klienta RPWiK, tel.: 32 6241360 wew. 35, 37 oraz 32 6233622.