Zgłaszanie awarii

2020-02-03 Wodociągi Chrzanowskie

Wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia przypominamy, że wszelkie przypadki awarii lub zaobserwowanych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem sieci należy zgłaszać bezpośrednio do Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o.

Nasza DYSPOZYTORNIA czynna jest całodobowo, również w dni wolne od pracy i święta. Na alarmowy numer telefonu 994 oraz na numer 32 623 25 55 można o każdej porze zgłosić wszelkie awarie na sieci wodociągowej oraz nieprawidłowości świadczące o możliwości ich wystąpienia, jak np. zaobserwowane w ulicy wycieki wody, uszkodzone hydranty, nagłe spadki ciśnienia wody, czy pogarszająca się jakość wody w kranie. Podobnie w przypadku wystąpienia awarii w systemie kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, np. objawiającej się piętrzeniem
i wylewaniem ścieków ze studzienki kanalizacyjnej, czy zatkaniem odpływu z nieruchomości podłączonej do kanalizacji.

Wszelkie zgłoszenia z gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia są przez dyspozytorów indywidualnie analizowane i sprawdzane, a poważne awarie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej usuwane są przez służby techniczne Wodociągów Chrzanowskich, które pełnią codzienne, całodobowe dyżury. 

Oprócz alarmowych numerów 994 i 32 623 25 55 zgłoszenia o awariach przyjmowane są także za pośrednictwem EBOK, po zalogowaniu do systemu.